Projektas
Projektas
Steigėjas
Steigėjas
2021 m. birželio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Gru    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Partneriai
Partneriai

admin

2019 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymas), kuriuo, be kita ko, valstybinio socialinio draudimo įmokos yra perkeliamos darbuotojui. Įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo draudėjas (darbdavys), kurio valstybinio socialinio draudimo įmokos perkeliamos pagal darbo sutartį dirbančiam darbuotojui, privalo perskaičiuoti darbuotojo bruto darbo užmokestį, jį padidindamas 1,289 karto ir atitinkamai pakeisdamas darbo sutartį su darbuotoju be išankstinio jo sutikimo. Pagal šios dalies nuostatas perskaičiuotas pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo atlyginimas darbuotojui mokamas nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos. Iki šio įstatymo įsigaliojimo buvęs pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo neto darbo užmokestis negali sumažėti dėl pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo atlyginimo perskaičiavimo ir (ar) draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokų perkėlimo apdraustajam. Šios dalies nuostatos taip pat taikomos draudėjams ir apdraustiesiems asmenims, turintiems santykius, savo esme atitinkančius darbo santykius, ir draudžiamiems valstybiniu socialiniu draudimu. 

 

 

 

 

 

Rokiškio lopšelis-darželis "Pumpurėlis" nuotrauka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  S P R E N D I M A S

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2018 METŲ LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESIAIS.  2018m. balandžio 27d. Nr. TS-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIELI  TĖVELIAI, DARBUOTOJAI IR KITI RĖMĖJAI,

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 2017  metais skyrusiems Rokiškio lopšeliui-darželiui „Pumpurėlis“  2 proc. paramą (nuo gyventojų pajamų mokesčio)

Tikimės Jūsų paramos ir 2018 metais.

Gautos lėšos leis gerinti vaikų ugdymo(-si) aplinką.

Parama teikiama,  Valstybinei mokesčių inspekcijai prie FM  iki 2018 m.  gegužės 1 d. pateikus prašymą  pervesti  paramos gavėjui  2017 metų  gyventojų pajamų mokesčio dalį  (forma  FR 0512 (03 versija)) Ją atsisiųsti galite ČIA. O instrukciją kaip užpildyti galite peržiūrėti ČIA.

Prašymą galima pateikti šiais būdais:

  • Elektroniniu būdu (internetinės bankininkystės vartotojams itin paprasta  prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos  adresu http://deklaravimas.vmi.lt). Elektroniniu būdu teikiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba kitu būdu, užtikrinančiu jį pateikusio asmens tapatybę.
  • Užpildytą prašymą tiesiogiai pateikiant Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM Panevėžio apskrities Rokiškio poskyriui   (P.Cvirkos g. 7, 42163 Rokiškis);
  • Užpildytą prašymo formą išsiųsti paštu:

                 VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento

                 Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui    

                 Neravų g. 8,  LT-66257 Druskininkai

Jei privalote teikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, prašymas pateikiamas kartu su šia deklaracija.

Prašymo blankus išduoda mokesčių administratorius. VMI prie FM interneto tinklapyje (adresu www.vmi.lt) skelbiama prašymo forma (FR 0512 (03 versija)), skirta pildyti kompiuteriu, taip pat šiame tinklalapyje skelbiamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 ,,Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 16-688, 2012, Nr. 24-1140)  patvirtintos Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą ir (arba) politinėms partijoms  FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklės (nauja redakcija).

Paramą galima skirti 5 metams su galimybe savo apsisprendimą kasmet keisti.

Lopšelio-darželio rekvizitai:

Rokiškio lopšelis-darželis „Pumpurėlis“

Įstaigos kodas: 190227995

Adresas: Jaunystės g. 14, Rokiškis, 8 458 51221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PUMPURĖLIS“ NUOSTATAI

PROJEKTAS  2018m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUMPURĖLIS” SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

K V I E Č I A M E !

 

šiais mokslo metais

Kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 12:30val., 

ĄŽUOLO KREPŠINIO MOKYKLOS

T R E N I R U O T Ė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lankstinukas. Jūsų vaikas –  Ikimokyklinukas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROKIŠKIO LOPŠELĮ-DARŽELĮ ,,PUMPURĖLIS”

VAIKŲ, LANKYSIANČIŲ NUO 2017-09-01, SĄRAŠAS   sąrašas

 

 

 

ĮVADINĖ KREPŠINIO TRENIRUOTĖ

Rugsėjo 5d. 17 val., antradienį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

straipsnis www.ikimokyklinis.lt

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vartotoju-naujienos/vaikai-kure-apranga-is-buitiniu-atlieku/19489

TĖVELIŲ DĖMESIUI !

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS-242 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-6.129 ,,Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Rokiškio rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ daliniu pakeitimu

nuo 2015 m. sausio 1 d. dėl euro įvedimo perskaičiuojamas mokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

Nustatytas 3,48 euro mokestis per mėnesį ugdymo reikmėms įsigyti bei materialinei bazei gerinti.

Tėvai moka mokestį už vaikų maitinimą, kurio dydis už kiekvieną lankytą dieną, nelankytą ir nepateisintą dieną yra:

100 proc. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nustatytos vaikų dienos maitinimo normos:

1,55 euro    1–3 metų amžiaus vaikams,

1,76 euro    3-6 metų amžiaus vaikams.

                    Mokestis už vaikų maitinimą mažinamas 50 proc., jeigu:

• šeima augina tris ir daugiau vaikų (tai vaikai iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose, pateikus pažymas iš mokymo įstaigos);

• šeimos vidutinės pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatytų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį, pristačius dokumentus apie šeimos gaunamas pajamas (153 eurai kiekvienam šeimos nariui ,,į rankas“);

• vienam iš vaiko tėvų (globėjų) nustatytas 0–40 procentų darbingumas, pateikus darbingumo lygio nustatymo pažymą.

 

Nuo mokesčio atleidžiami vaikai, jeigu:

• jų šeima gauna socialinę pašalpą, pateikus pažymą iš Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus;

• vaikas turi vidutinių, žymių, labai žymių negalių dėl intelekto, regos, klausos, judesio

ir padėties sutrikimų, negalę dėl įvairiapusių raidos, kalbos (vidutinių, žymių) sutrikimų arba vaikui nustatytas lengvas, vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis.

           MOKĖJIMO TERMINAI. TEISĖS. PAREIGOS. ATSAKOMYBĖ

1.  Atsiradus aplinkybėms, suteikiančioms teisę į lengvatą, vaiko tėvai (globėjai) iki einamojo mėnesio 25 d. pateikia dokumentus, kuriais vadovaujantis bus taikoma lengvata.

2. Pažymos atnaujinamos:

• apie šeimos sudėtį – vieną kartą per mokslo metus iki rugsėjo 30 d.,

• apie šeimos gaunamas pajamas – kas trys mėnesiai,

• apie šeimos socialinę pašalpą – kas trys mėnesiai.

3. Dingus aplinkybei, dėl kurios buvo taikoma lengvata, vaiko tėvai (globėjai) per 5 dienas privalo informuoti apie tai darželio direktorių. Nepranešus apie tai, taikyta lengvata išieškoma iš vaiko tėvų (globėjų) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Mokestis už vaikų išlaikymą darželyje už praėjusį mėnesį turi būti tėvų (globėjų) sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos.

5. Laiku tėvams (globėjams) nepateikus reikalingų dokumentų – iki einamojo mėnesio 30 d., mokestis imamas bendra tvarka. Pateikus dokumentus vėliau, mokestis už praėjusį laiką neperskaičiuojamas, o nustatomas nuo kito mėnesio pirmos dienos. To reikalauja, naujai įdiegta mokesčio apskaičiavimo sistema.