Menu Close

Ugdymas

 

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Dokumentai:

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS GAIRĖS (patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023-09-04 įsakymu Nr. V-1142) peržiūrėti

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2023-09-12 aplinkraštis “Dėl ugdymo proceso organizavimo 2023–2024 mokslo metais” peržiūrėti

ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO “PUMPURĖLIS” IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA “PAGAUK VAIKYSTĖS AITVARĄ” (pritarta Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. TS-246, patvirtinta lopšelio-darželio “Pumpurėlis” direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-101) peržiūrėti

ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO “PUMPURĖLIS” SOCIALINIO EMOCINIO UGDYMO PROGRAMA “DRAUGYSTĖS ABC” (Direktoriaus 2022-11-24 įsak. Nr. V-146) peržiūrėti

ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO “PUMPURĖLIS” 2020–2024 M. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA “SVEIKA VAIKYSTĖ” peržiūrėti

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, 2014 m.) peržiūrėti

ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO “PUMPURĖLIS” ILGALAIKIO, TRUMPALAIKIO UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANO, PROJEKTINĖS VEIKLOS PLANO, VAIKO VEIKLOS, VAIKŲ UGDYMO VEIKLOS TVARKARAŠČIO (SU SPECIALISTAIS) FORMOS peržiūrėti

ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO “PUMPURĖLIS” IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS (Direktoriaus 2023-10-20 įsak. Nr. V-162) peržiūrėti

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Dokumentai: 

2023-09-01 ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO “PUMPURĖLIS” PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS (Direktoriaus 2023-09-01 įsak. Nr. V-121) peržiūrėti

1 priedas Priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija peržiūrėti

2 priedas Priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymosi pasiekimų ir pažangos aprašas peržiūrėti

2022-09-01 “DĖL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO” (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsak. Nr. V-1269) peržiūrėti

2022-09-01 Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2022 m. peržiūrėti

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO METODINĖ MEDŽIAGA

Metodinės medžiagos rinkinys ikimokyklinio ugdymo pedagogams “ŽAISMĖ IR ATRADIMAI” – rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo pedagogams, dirbantiems su vaikais iki 6 m., kasdienei veiklai, užsiėmimams su vaikais organizuoti. Tikimasi, kad rinkinys padės tobulinti ugdymo kokybę, diegti inovatyvius pedagoginius metodus. Rinkiniuose daug dėmesio skiriama STEAM, informatinio mąstymo ir kitų sričių ugdymui.

https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/metodines-medziagos-rinkinys-ikimokyklinio-ugdymo-pedagogams-zaisme-ir-atradimai

Rinkinį sudaro 4 dalys:

Žaismė ir atradimai IU Vadovas pedagogui

Pakylėta kasdienybė Pakylėta kasdienybė 

I rinkinys – rekomendacijos pedagogams, ugdantiems vaikus iki 3 m. (8 knygelės):

Knygelė Judantys laiptai

Knygelė AŠ pasaulis

Knygelė Smėlio dėžė

Knygelė kalbos spintelė

Knygelė Atradimų takelis

Knygelė Korys

Knygelė Puodų orkestras

Knygelė Medžiagų dialogai

II rinkinys – rekomendacijos pedagogams, ugdantiems 3–6 m. vaikus (10 knygelių):

Knygelė Judantis pasaulis 3-6 m.

Knygelė “Aš” matomas ir nematomas 3-6 m.

Knygelė Kalbos ir knygos gelmė 3-6 m.

Knygelė Žaliasis pieštukas 3-6 m.

Knygelė Energijos upė 3-6 m.

Knygelė Dėlionių kilimas 3-6 m.

Knygelė Pasaulis be sienų 3-6 m.

Knygelė Kūrybiniai dialogai 3-6 m.

Knygelė Mokymosi veidrodis 3-6 m.

Knygelė Realybių žaismė 3-6 m.

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO METODINĖ MEDŽIAGA

Patirčių erdvės. Rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogui https://duomenys.ugdome.lt 

Patarimų rinkiniai – tai įdomių, šiuolaikiškų, į 5–6 m. vaikų iniciatyvas orientuotų projektinių veiklų grupėje ir kitose erdvėse pasiūlymai, padėsiantys vaikams augti ir bręsti kaip asmenybėms, išsiugdyti kompetencijas, numatytas priešmokyklinio ugdymo programoje.

Rinkinį sudaro 5 leidiniai:

Rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogams I knyga

Rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogams II knyga 

Projektų metodas

STEAM priešmokykliniame amžiuje

Informatinis mąstymas priešmokykliniame amžiuje

Skip to content