Menu Close

Darbuotojai, laisvos darbo vietos

DARBO PASIŪLYMAI

Rokiškio lopšelis-darželis Pumpurėlis skelbia atranką mokytojo metodinei ir projektinei veiklai pareigoms užimti dokumentai priimami iki 2022-11-28

 

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS IR KONTAKTAI

Tel. Nr. (8 458) 51 221

Eil. Nr. Pareigos Vardas ir pavardė El. pašto adresas
1 Direktorė Skirmantė Krasauskaitė pumpurelisrokiskis@gmail.com skirmante.krasauskaite@gmail.com
2 Direktorės pavaduotoja ugdymui Raminta Mažeikienė pumpurelisrokiskis@gmail.com r.mazeikiene@rokiskiopumpurelis.lt
3 Raštvedė Rūta Žemaitė pumpurelisrokiskis@gmail.com rastvede@rokiskiopumpurelis.lt
4 Ūkvedė Ingrida Pukėnienė i.pukeniene@rokiskiopumpurelis.lt
5 Maitinimo paslaugų ir higienos praktikos organizatorė Evelina Dūminytė e.duminyte@rokiskiopumpurelis.lt
6 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Palyvonienė j.palyvoniene@rokiskiopumpurelis.lt
7 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Griškėnienė pumpurelisrokiskis@gmail.com
8 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Žemaitienė d.zemaitiene@rokiskiopumpurelis.lt
9 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Elvyra Čižokienė e.cizokiene@rokiskiopumpurelis.lt
10 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Loreta Peldžiūtė pumpurelisrokiskis@gmail.com
11 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irutė Velžienė i.velziene@rokiskiopumpurelis.lt
12 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Alma Karaliūnienė a.karaliuniene@rokiskiopumpurelis.lt
13 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta Butėnienė j.buteniene@rokiskiopumpurelis.lt
14 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ramunė Sukauskienė r.sukauskiene@rokiskiopumpurelis.lt
15 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Šimėnienė r.simeniene@rokiskiopumpurelis.lt
16 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Austra Marmokienė a.marmokiene@rokiskiopumpurelis.lt
17 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Savičienė v.saviciene@rokiskiopumpurelis.lt
18 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Šniokienė i.sniokiene@rokiskiopumpurelis.lt
19 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vaiva Dagė pumpurelisrokiskis@gmail.com
20 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jolita Vadlugienė j.vadlugiene@rokiskiopumpurelis.lt
21 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Janina Bukienė j.bukiene@rokiskiopumpurelis.lt
22 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Violeta Groblienė v.grobliene@rokiskiopumpurelis.lt
23 Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta Blažienė j.blaziene@rokiskiopumpurelis.lt
24 Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Indra Zibolienė i.ziboliene@rokiskiopumpurelis.lt
25 Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irutė Stankevičienė i.stankeviciene@rokiskiopumpurelis.lt
26 Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ramunė Skuturnaitė r.skuturnaite@rokiskiopumpurelis.lt
27 Soc. pedagogė Daiva Keliačienė d.keliaciene@rokiskiopumpurelis.lt
28 Logopedė Gytė Stankevičienė g.stankeviciene@rokiskiopumpurelis.lt
29 Judesio korekcijos specialistė Neringa Mikšėnienė n.mikseniene@rokiskiopumpurelis.lt
30 Spec. pedagogė, logopedė Inga Mačienė i.maciene@rokiskiopumpurelis.lt
31 Logopedė Gitana Soltanienė g.soltaniene@rokiskiopumpurelis.lt
32 Logopedė Laima Kandroškienė l.kandroskiene@rokiskiopumpurelis.lt
33 Meninio ugdymo mokytoja Jurgita Raugienė j.raugiene@rokiskiopumpurelis.lt
34 Meninio ugdymo mokytoja Dalia Deksnienė d.deksniene@rokiskiopumpurelis.lt
35 Neformaliojo ugdymo mokytojas Vytautas Daščioras v.dascioras@rokiskiopumpurelis.lt
36 Mokytojo padėjėja, skalbėja Violeta Meiluvienė v.meiluviene@rokiskiopumpurelis.lt
37 Mokytojo padėjėja Evita Novikevičiūtė e.novikeviciute@rokiskiopumpurelis.lt
38 Mokytojo padėjėja, siuvėja Rasa Trumpienė r.trumpiene@rokiskiopumpurelis.lt
39 Mokytojo padėjėja Giedrė Keliuotienė g.keliuotiene@rokiskiopumpurelis.lt
40 Mokytojo padėjėja Lina Drūsienė l.drusiene@rokiskiopumpurelis.lt
41 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Rita Juozapavičienė pumpurelisrokiskis@gmail.com
42 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Genė Strielčiūnienė pumpurelisrokiskis@gmail.com
43 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Roma Balužienė pumpurelisrokiskis@gmail.com
44 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Tatjana Mikalkėnienė pumpurelisrokiskis@gmail.com
45 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Aušra Adomonienė pumpurelisrokiskis@gmail.com
46 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Violeta Bagdonavičienė pumpurelisrokiskis@gmail.com
47 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Jolanta Išarienė pumpurelisrokiskis@gmail.com
48 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Vaiva Novikevičienė pumpurelisrokiskis@gmail.com
49 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Dinara Varaškevičienė pumpurelisrokiskis@gmail.com
50 Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Renata Sesickienė pumpurelisrokiskis@gmail.com
51 Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Reda Spundzevičenė pumpurelisrokiskis@gmail.com
52 Virėja Rita Grigonė pumpurelisrokiskis@gmail.com
53 Virėja Danguolė Kiburienė pumpurelisrokiskis@gmail.com
54 Virėja Irena Gavėnienė pumpurelisrokiskis@gmail.com
55 Kompiuterių technikas Šarūnas Trečiokas pumpurelisrokiskis@gmail.com
56 Valytoja Jurgita Butkytė pumpurelisrokiskis@gmail.com
57 Skalbėja Danguolė Jakubonienė pumpurelisrokiskis@gmail.com
58 Darbininkas pastatų ir inventoriaus priežiūrai Vytautas Kirlys pumpurelisrokiskis@gmail.com
59 Darbininkas pastatų ir inventoriaus priežiūrai Juozas Kriūnas pumpurelisrokiskis@gmail.com
60 Aplinkos priežiūros darbininkas Arvydas Strazdas pumpurelisrokiskis@gmail.com
Skip to content