Menu Close

Korupcijos prevencija

Rokiškio lopšelio-darželio “Pumpurėlis” 2023–2025 m. korupcijos prevencijos programa (direktoriaus 2023-02-14 įsak. Nr. V-21)

Rokiškio lopšelio-darželio “Pumpurėlis” 2023–2025 m. korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo planas (direktoriaus 2023-02-14 įsak. Nr. V-21)

Rokiškio lopšelio-darželio “Pumpurėlis” korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (direktoriaus 2020-05-18 įsak. Nr. V-47)

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (2021-06-29 įstatymo Nr. XIV-471 redakcija)

  • Įstaigoje veikia direktoriaus įsakymu sudaryta Antikorupcijos komisija.
  • Direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją Įstaigoje – spec. pedagogė, logopedė Inga Mačienė, tel. (8 458) 51 221, el. p. i.maciene@rokiskiopumpurelis.lt

Jei susidūrėte su korupcija

Skip to content