Menu Close

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbo užmokestį

      Informacija apie darbo užmokestį skelbiama, vadovaujantis 2021 m. birželio 30 d. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 pakeitimo įstatymu Nr. XIV-491, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1261 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Rokiškio lopšelio-darželio “Pumpurėlis” 2022 m. I, II, III ketvirčio darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Darbo užmokestis 2022 m. I, II, III ketvirtis

Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ 2021 m. IV ketvirčio darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Darbo užmokestis 2021 m. IV ketvirtis

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas Nr. XIII-198 (suvestinė redakcija nuo 2023-01-01)

Rokiškio lopšelio-darželio “Pumpurėlis” darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, patvirtinta direktoriaus 2023 01 02 įsakymu Nr. V-1 peržiūrėti

Skip to content