Menu Close

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį skelbiama, vadovaujantis 2021 m. birželio 30 d. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 pakeitimo įstatymu Nr. XIV-491, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1261 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas Nr. XIII-198 (suvestinė redakcija nuo 2024-01-01 iki 2024-08-31)

Rokiškio lopšelio-darželio “Pumpurėlis” darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis:

Darbo užmokestis 2023 m.

Darbo užmokestis 2023 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2022 m. I, II, III ketv.

Darbo užmokestis 2021 m. IV ketv.

Rokiškio lopšelio-darželio “Pumpurėlis” darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, patvirtinta direktoriaus 2023 01 02 įsakymu Nr. V-1 peržiūrėti

Skip to content