Menu Close

Istorija

Istorija

1976 m. kovo 1 d. Rokiškio mieste įsteigtas lopšelis-darželis „Pumpurėlis“. Įstaigai vadovauti paskirta vedėja Zita Matuzonienė.

Įstaigos pagrindinė paskirtis – ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui skirta mokykla. Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Nuo 2017 m. sausio mėn. įstaigai vadovauja direktorė Skirmantė Krasauskaitė.

Lopšelis-darželis įsikūręs standartiniame dviejų korpusų, dviejų aukštų pastate, 10 grupių patalpose. Lopšelyje-darželyje vaikai ugdomi nuo 1,5 iki 6-7 metų amžiaus. Keturiose grupėse yra atskiri miegamieji, kitose grupėse lovos-stalčiai. Yra salė, daugiafunkcinis metodinis kabinetas, judesio korekcijos salė, švietimo pagalbos specialistų kabinetai, meno dirbtuvės, edukacinis sensorinis kambarys, administracijos patalpos, virtuvė, skalbykla, rūsys.

Nuo 1992 metų darželyje dirbo 6 grupės. Keturiose grupėse buvo įsikūrusi miesto vaikų choreografijos mokykla. Viena grupė buvo paskirta žaidimams. Žaidimų kambaryje kampeliai buvo skirti rankų darbams, teatrui ir žaidimams.

1998 m., padaugėjus vaikų skaičiui ir išsikėlus choreografijos mokyklai, vėl įrengtos 10 grupių. Dvi skirtos ankstyvojo amžiaus vaikams,  dvi – priešmokyklinio ir 6 ikimokyklinio amžiaus vaikams.

1992 m. rugsėjo mėn. atidaryta grupė vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 1993 m. pavasarį atidaryta antra grupė vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Ta grupė jau buvo savaitinė, nes atsirado vaikų ne tik iš miesto, bet ir iš rajono.

2019 m. savaitinė grupė nutraukė veiklą, keičiantis požiūriui į šeimos atsakomybę auginant vaikus. Vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, nuo 2019 m. ugdomi bendrose grupėse. Pagalbą, pagal poreikį, teikia įstaigoje dirbantys specialistai: specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, judesio korekcijos specialistas, mokytojo padėjėjas.

2023–2024 m. m. veikia 7 ikimokyklinio ugdymo ir 3 priešmokyklinio ugdymo grupės. Lopšelį-darželį lanko 179 vaikai.Juos ugdo 28 aukštos kvalifikacijos, pareigingi, atsakingi, turintys didelę patirtį mokytojai. Iš viso įstaigoje vaikų gerove rūpinasi 58 darbuotojai. Pagalbą teikia 4 logopedai, judesio korekcijos specialistė, socialinė pedagogė, specialioji pedagogė. Vieną kartą savaitėje įstaigoje dirba visuomenės sveikatos biuro specialistė. Dirba du meninio ugdymo (muzikos) mokytojai ir vienas neformalaus ugdymo (dailės) mokytojas.

ES projektai

2018–2021 m. lopšelyje-darželyje buvo vykdomas iš Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų lėšų bendrai su savivaldybe finansuojamas projektas pagal Veiksmų programos priemonės 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ – Rokiškio lopšelio-darželio “Pumpurėlis” pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas, 4 grupėse. Projekto įgyvendinimo metu įrengtas naujas patekimas į pastatą, pritaikytas vaikams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų. Išardytos pertvaros, kad grupių erdvės taptų vientisos. Atskirų veiklų zonos, tokios kaip miego, virtuvėlės, žaidimų, mokymosi, ramybės sujungta į vientisą erdvę. Centrinėje dalyje suformuotas vientisas tūris: sanitarinio mazgo/virtuvėlės/aktyvių sienučių bei persirengimo spintelių blokas. Toks architektūrinis sprendimas užtikrina erdvės pojūtį, užtikrina, kad grupės būtų pritaikytos bekliūčiam vaikų judėjimui. Kiekvienoje atnaujintoje grupėje svarbiausi baldai yra integruoti į sienas ar atitvaras, aprūpinta indaplovėmis ir šaldytuvais. Išilgai sienos įrengtos faneros fasadų sienelės su angomis – žaidimų aikštelės. Įsigyta ir ugdomajai veiklai organizuoti naudojama kompiuterinė įranga padeda vaikams lavinti kūrybiškumą, loginį mąstymą, komunikabilumą, smalsumą, lankstumą. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. gegužės 31 d.

Rokiškio lopšelis-darželis „Pumpurėlis“, kartu su partneriais 2019–2022 m. vykdė projekto, finansuoto iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0031 „Keliaukim kartu spalvingu emocijų taku (K2SET)“ veiklas. Projekto tikslas ir uždaviniai – ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių socialinių emocinių kompetencijų stiprinimas siekiant gerinti ikimokyklinio ugdymo kokybę. Vykdyti veiklas, telkiant įstaigų bendruomenes – tobulinant mokytojų ir tėvų (globėjų) kompetencijas, užtikrinant ir gerinant palankų vaikui socialinį emocinį klimatą, aktyviau įtraukiant šeimas ir ieškant inovatyvių būdų rezultatui pasiekti, bei projekto rezultatams įtvirtinti. Projekto veiklų pabaiga – 2022 m. gegužės 31 d.

eTwinning

Lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ yra aktyvus „eTwinning“ programos dalyvis. „eTwinning“ projektai  suteikia galimybę tiek mokytojams, tiek ir vaikams pamatyti pasaulį, tobulinti anglų kalbos žinias, lavinti tarptautinius bendradarbiavimo įgūdžius, plėsti akiratį. Projektai skatina bendravimą ir bendradarbiavimą su Lietuvos, užsienio ikimokyklinių įstaigų pedagogais ir ugdytiniais, suteikia vaikams galimybę susipažinti su Europos valstybėmis, jų tradicijomis, papročiais.

2023–2024 m. lopšeliui-darželiui “Pumpurėlis” suteiktas “eTwinning” mokyklos ženklelis. Šiuo ženkleliu „eTwinning“ siekia suteikti pripažinimą ir pasidžiaugti komandine „eTwinning“ dalyvių, mokyklos mokytojų ir vadovų veikla, atsidavimu bei darbu.

Už vykdytus tarptautinius “eTwinning” projektus „Išmok matematikos“ ir ,,Žingsnis po žingsnio į ateitį su savo kultūra“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Austra Marmokienė apdovanota Nacionaliniais kokybės ženkleliais.

Skip to content