Menu Close

Istorija

1976 m. kovo 1 d. Rokiškio mieste įsteigtas lopšelis-darželis „Pumpurėlis“.

Įstaigai vadovauti paskirta vedėja Zita Matuzonienė. Įstaigos pagrindinė paskirtis – ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui skirta mokykla. Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Nuo 2017 metų sausio mėn. įstaigai vadovauja direktorė Skirmantė Krasauskaitė.

Lopšelis-darželis įsikūręs standartiniame dviejų korpusų, dviejų aukštų pastate, 10 grupių patalpose. Lopšelyje-darželyje vaikai ugdomi nuo 1,5 iki 6-7 metų amžiaus. Keturiose grupėse yra atskiri miegamieji, kitose grupėse lovos-stalčiai. Yra salė, daugiafunkcinis metodinis kabinetas, judesio korekcijos salė, pagalbos specialistų kabinetai, meno dirbtuvės, edukacinis sensorinis kambarys, administracijos patalpos, virtuvė, skalbykla, rūsys.

Nuo 1992 metų darželyje dirbo 6 grupės. Keturiose grupėse buvo įsikūrusi miesto vaikų choreografijos mokykla. Viena grupė buvo paskirta žaidimams. Žaidimų kambaryje kampeliai buvo skirti rankų darbams, teatrui ir žaidimams.

1998 m., padaugėjus vaikų skaičiui ir išsikėlus choreografijos mokyklai, vėl įrengtos 10 grupių. Dvi skirtos ankstyvojo amžiaus vaikams,  dvi – priešmokyklinio ir 6 ikimokyklinio amžiaus vaikams.

1992 metų rugsėjo mėn. atidaryta grupė vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 1993 m. pavasarį atidaryta antra grupė vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Ta grupė jau buvo savaitinė, nes atsirado vaikų ne tik iš miesto, bet ir iš rajono.

2019 m. savaitinė grupė nutraukė veiklą, keičiantis požiūriui į šeimos atsakomybę auginant vaikus. Vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, nuo 2019 metų ugdomi bendrose grupėse. Pagalbą, pagal poreikį, teikia įstaigoje dirbantis specialusis pedagogas, logopedas, mokytojo padėjėjas, socialinis pedagogas, judesio korekcijos specialistas.  

2021–2022 m. m. veikia 8 ikimokyklinio ugdymo ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Lopšelį-darželį lanko 162 vaikai. Juos ugdo 28 aukštos kvalifikacijos, pareigingi, atsakingi, turintys didelę patirtį mokytojai. Iš viso įstaigoje vaikų gerove rūpinasi 54 darbuotojai. Pagalbą teikia 8 specialistai: 4 logopedai, judesio korekcijos specialistė, socialinė pedagogė, specialioji pedagogė. Vieną kartą savaitėje apsilanko visuomenės sveikatos biuro specialistė. Dirba du meninio lavinimo mokytojai: muzikos ir dailės.

2018–2021 m.  lopšelyje-darželyje vykdomas iš Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų lėšų bendrai su savivaldybe finansuojamas projektas pagal Veiksmų programos priemonės 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ – Rokiškio lopšelio-darželio “Pumpurėlis” pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas 4 grupėse. Projekto įgyvendinimo metu įrengtas naujas patekimas į pastatą, pritaikytas vaikams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų. Išardytos  pertvaros, kad grupių erdvės taptų vientisos. Atskirų veiklų zonos, tokios kaip miego, virtuvėlės, žaidimų, mokymosi, ramybės sujungta į vientisą erdvę. Centrinėje dalyje suformuotas vientisas tūris: sanitarinio mazgo/virtuvėlės/aktyvių sienučių bei persirengimo spintelių blokas. Toks architektūrinis sprendimas užtikrina erdvės pojūtį, užtikrina, kad grupės būtų pritaikytos, bekliūčiam vaikų judėjimui. Kiekvienoje atnaujintoje grupėje svarbiausi baldai yra integruoti į sienas ar atitvaras, aprūpinta indaplovėmis ir šaldytuvais. Išilgai sienos įrengtos faneros fasadų sienelės su angomis – žaidimų aikštelės. Įsigyta ir ugdomajai veiklai organizuoti naudojama kompiuterinė įranga padeda vaikams lavinti kūrybiškumą, loginį mąstymą, komunikabilumą, smalsumą, lankstumą. 

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2021 m. gegužės 31 d.

Rokiškio lopšelis-darželis „Pumpurėlis“, kartu su partneriais 2019–2022 m. vykdo projekto, finansuoto iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0031 „Keliaukim kartu spalvingu emocijų taku (K2SET)“ veiklas. Projekto tikslas ir uždaviniai – ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių socialinių emocinių kompetencijų stiprinimas siekiant gerinti ikimokyklinio ugdymo kokybę. Vykdyti veiklas, telkiant įstaigų bendruomenes – tobulinant mokytojų ir tėvų (globėjų) kompetencijas, užtikrinant ir gerinant palankų vaikui socialinį emocinį klimatą, aktyviau įtraukiant šeimas ir ieškant inovatyvių būdų rezultatui pasiekti, bei projekto rezultatams įtvirtinti. 

Projekto veiklų pabaiga numatoma 2022 m. gegužės 31 d.

Lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ yra aktyvus „eTwinning“ programos dalyvis. „eTwinning“ projektai patraukli veikla dėl savo specifikos –  suteikia galimybę tiek mokytojams, tiek ir vaikams pamatyti pasaulį, tobulinti anglų kalbos žinias, lavinti tarptautinius bendradarbiavimo įgūdžius, plėsti akiratį. Projektai skatina bendravimą ir bendradarbiavimą su Lietuvos, užsienio ikimokyklinių įstaigų pedagogais ir ugdytiniais, suteikia vaikams galimybę susipažinti su Europos valstybėmis, jų tradicijomis, papročiais. 2021 metais 7 grupės dalyvavo 42-juose eTwinning programos projektuose.

 

 

Skip to content