Menu Close

Padėkos

Padėkos „Boružiukų”, „Smalsučių”, „Šiaudinukų” grupių vaikams ir auklėtojoms už dalyvavimą vaikų rytmetyje „Mankštos fiesta“

Padėka už dalyvavimą fizinio aktyvumo konkurse „Šok su Sveikatiada

Padėka „Pumpurėlio komandai“ už dalyvavimą rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų sveikatinimo renginyje „Augu sveikas

Padėka priešmokyklinio ugdymo grupės „Boružiukai“ ugdytiniams – judriausiai komandai, už dalyvavimą rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų sporto renginyje „Pavasario sporto žaidynės

Padėka priešmokyklinio ugdymo mokytojai V. Savičienei už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje parodoje Mažam delne Lietuvą nešu“

Padėka „Bitučių“ grupės ugdytiniams ir mokytojoms už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinių įstaigų orkestrų-triukšmų festivalyje „Išdykęs orkestras

Padėka „Nykštukų“ grupei ir mokytojoms R. Sukauskienei, J. Palyvonienei už RASA KIDS konkursui atsiųstus darbelius

Padėka priešmokyklinio ugdymo mokytojai Virginijai Savičienei už dalyvavimą respublikiniame-kūrybiniame projekte „Budinkim žemę spalvotais žiedais ir išdažykim margutį visokiais dažais“Padėka priešmokyklinio ugdymo mokytojai Virginijai Savičienei už dalyvavimą respublikinėje ugdymo įstaigų STEAM kūrybinių darbų parodoje „Velykinis margutis kitaip“

Padėka ikimokyklinio ugdymo mokytojai Jolitai Vadlugienei už dalyvavimą respublikiniame vaikų ir mokytojų patyriminio ugdymo(si) projekte „STEAM eksperimentai“Padėka ikimokyklinio ugdymo mokytojai Jolitai Vadlugienei už dalyvavimą respublikiniame vaikų ir pedagogų kūrybiniame projekte „Linksmieji besmegeniai“

Padėka ikimokyklinio ugdymo mokytojai Jolitai Vadlugienei už dalyvavimą respublikiniame ugdymo įstaigų STEAM kūrybiniame projekte „Snaigė – žiemos karalienė“

Padėka ikimokyklinio ugdymo mokytojai Jolitai Vadlugienei už dalyvavimą respublikinėje ugdymo įstaigų STEAM kūrybinių darbų parodoje „Ledo istorijosPadėka ikimokyklinio ugdymo mokytojai Jolitai Vadlugienei už dalyvavimą respublikinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje Ledo paveikslas

Padėka priešmokyklinio ugdymo mokytojai Virginijai Savičienei už ugdytinių paruošimą parodai „Pati gražiausia man yra – šalelė mūsų Lietuva“

Padėka priešmokyklinio ugdymo mokytojai Virginijai Savičienei už dalyvavimą respublikiniame projekte „Mano brangi Lietuva“

Padėka ikimokyklinio ugdymo mokytojai Rasai Šimėnienei už dalyvavimą ikimokyklinio amžiaus vaikų  respublikiniame  projekte Sniego karalystėje nuo seno STREAM sau gyveno

Padėka įstaigai prisijungus prie pilietinės iniciatyvos “Gyvasis tautos žiedas”

Padėka judesio korekcijos specialistei Neringai Mikšėnienei ir “Smalsučių” grupės vaikams už dalyvavimą fizinį aktyvumą skatinančiame projekte “Pats judu ir kitą kviečiu”

Padėka priešmokyklinio ugdymo mokytojai Virginijai Savičienei už dalyvavimą tarptautiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų STEAM projekte “Stebuklingas žodis–AČIŪ”Padėka priešmokyklinio ugdymo mokytojai Virginijai Savičienei už dalyvavimą respublikiniame virtualiame vaikų ir mokytojų STEAM kūrybinių darbų projekte “Gimtasis žodis Lietuva – mano širdelėj visada!”

Padėka ikimokyklinio ugdymo grupei „Nykštukai“  ir mokytojoms  R. Sukauskienei ir J.Palyvonienei  už  dalyvavimą  konkurse  “Tvari  žiema  su „Sveikatiada“”

Sertifikatas priešmokyklinio ugdymo mokytojai Austrai Marmokienei už darbą „eTwinning“ projekte ,,Kūrybiškumas be ribų“ (,,Creativity without Borders“)

Padėka priešmokyklinio ugdymo mokytojai Virginijai Savičienei už dalyvavimą tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir jų mokytojų interaktyviame projekte “Žingsniuoja rudenėlis darželio takeliu”

Padėka ikimokyklinio ugdymo grupės “Gandriukai” vaikams už atsiųstus darbelius RASA KIDS konkursui “Laiškas Kalėdų Seneliui”

Padėka priešmokyklinio ugdymo mokytojai Virginijai Savičienei už dalyvavimą respublikiniame virtualiame STEAM kūrybiniame projekte “Rudens šėlsmas”

Padėka “Smalsučių” grupės vaikams ir mokytojoms  Irutei  Stankevičienei, Ramunei  Skuturnaitei  už  RASA  KIDS  konkursui  “Bobų  vasara”  atsiųstus  darbelius.

Rokiškio lopšelis-darželis “Pumpurėlis” dalyvavo tarptautiniame projekte “Europinė mokyklų sporto diena”.  Tikslas – skatinti fizinį aktyvumą, išbandant naujas fizinio aktyvumo formas ir sporto šakas. 

Rokiškio lopšelis-darželis “Pumpurėlis”, su koordinatorėmis, meninio ugdymo mokytojomis Jurgita Raugiene ir Dalia Deksniene, gavo I vietos diplomą, dalyvaujant tradicinius šokius puoselėjančių Lietuvos mokyklų konkurse “Visa mokykla šoka”

Rokiškio lopšeliui-darželiui “Pumpurėlis” suteiktas Europos kokybės ženklas už darbą eTwinning projekte „Meno vaikas ir 5A“ (“Art Child and 5A”). Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Austros Marmokienės, ugdytinių darbas ir bendradarbiavimas su partneriais atitiko Kokybės ženklo sistemos kriterijus ir gavo aukštą balą.

Padėka nacionalinio renginio “Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2023” organizatoriams ir dalyviams

Padėka Rokiškio lopšelio-darželio “Pumpurėlis” judesio korekcijos specialistei Neringai Mikšėnienei ir “Boružiukų” grupės ugdytiniams už dalyvavimą  respublikiniame ugdymo įstaigų vaikų ir pedagogų projekte “Šokis sporto ritmu”

Padėka Rokiškio lopšelio-darželio “Pumpurėlis” priešmokyklinukams už dalyvavimą Rokiškio rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų etno šventėje “Mes mažieji lietuvaičiai”

Padėka Rokiškio lopšeliui-darželiui “Pumpurėlis” už 2022–2023 m. bendradarbiavimą organizuojant VšĮ “Robotikos akademijos” veiklas

Padėka Rokiškio lopšelio-darželio “Pumpurėlis” ikimokyklinio ugdymo mokytojai Virginijai Savičienei už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo virtualioje nuotraukų parodoje “Žaliuoja ir žydi mūsų palangės”

Padėka Rokiškio lopšelio-darželio “Pumpurėlis” ikimokyklinio ugdymo mokytojai Jolitai Vadlugienei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžaus vaikų, pedagogų ir ugdytinių tėvelių virtualiame kūrybinių darbų projekte “STEAMARGUTIS”

Padėka Rokiškio lopšelio-darželio “Pumpurėlis” ikimokyklinio ugdymo mokytojai Jolitai Vadlugienei už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodoje “Dovana mamai ir močiutei”

Padėka Rokiškio lopšelio-darželio “Pumpurėlis” soc. pedagogei Daivai Keliačienei ir “Šypsniukų” studijos vaikams už dalyvavimą projekte “Liečiu – jaučiu tave”

Padėka Rokiškio lopšelio-darželio “Pumpurėlis” vaikų komandai už dalyvavimą Rokiškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų 5-7 m. amžiaus vaikų sveikatinimo renginyje „Augu sveikas“

 

Padėka “Bitučių” grupės ugdytinėms ir mokytojai Jurgitai Palyvonienei už RASA KIDS Velykinio margučio kunkursui atsiųstus piešinius

 

Padėka Rokiškio lopšelio-darželio “Pumpurėlis” judesio korekcijos specialistei Neringai Mikšėnienei ir jungtinei priešmokyklinio ugdymo grupei “Smalsučiai” už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų fizinį aktyvumą skatinančiame projekte “Stebuklingas judėjimo pasaulis”

Padėka Rokiškio lopšelio-darželio “Pumpurėlis” bendruomenei už dalyvavimą  “Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo drambliada darželinukams”

Padėka Rokiškio lopšeliui-darželiui “Pumpurėlis” už dalyvavimą iniciatyvoje “Gyvasis tautos žiedas” 2023 m.

 

Padėka judesio korekcijos specialistei Neringai Mikšėnienei už dalyvavimą projekte “Žiemos smagumai”

Padėka ikimokyklinio ugdymo mokytojai Jurgitai Palyvonienei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus kūrybiniame vaikų projekte “STEAM šviesos stalo laboratorija”

Padėka ikimokyklinio ugdymo mokytojai Virginijai Savičienei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte “Geltona, žalia, raudona – Lietuva”

Padėka ikimokyklinio ugdymo mokytojai Virginijai Savičienei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų STEAM projekte “Gražiausias lietuviškas žodis”

Padėkos ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Jolitai Vadlugienei, Virginijai Savičienei už dalyvavimą respublikiniame ugdymo įstaigų projekte “MANO NAMAI – MANO TVIRTOVĖ”

 

Padėkos ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Jolitai Vadlugienei, Jurgitai Palyvonienei, Virginijai Savičienei, Austrai Marmokienei už dalyvavimą respublikinėje vaikų virtualioje kūrybinių darbų parodoje “DOVANA LIETUVAI”

Padėka ikimokyklinio ugdymo mokytojai Jurgitai Palyvonienei už dalyvavimą vaikų virtualioje STEAM tyrinėjimų, eksperimentų laboratorijoje “Vandens lašelio kelionė”

 

Padėka ikimokyklinio ugdymo mokytojai Jurgitai Palyvonienei už dalyvavimą vaikų, tėvų ir mokytojų kūrybinių darbų parodoje “MANO DRAUGAS – NAMINUKAS”

 

Padėka judesio korekcijos specialistei Neringai Mikšėnienei ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai Almai Karaliūnienei už dalyvavimą respublikinėje nuotraukų parodoje

“Senis besmegenis kitaip”

“Boružiukų” grupės vaikams už RASA KIDS Mylimukų konkursui atsiųstus piešinius

 

Padėkos ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Jurgitai Palyvonienei, Virginijai Savičienei už dalyvavimą vaikų, pedagogų, tėvelių kūrybinių darbų projekte “STEAM ledo stebuklai”

 

Padėka ikimokyklinio ugdymo mokytojai Virginijai Savičienei už dalyvavimą respublikiniame ugdytinių virtualiame projekte “Mokausi, skaičiuoju ir matuoju”

Padėka judesio korekcijos specialistei Neringai Mikšėnienei ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai Almai Karaliūnienei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų projekte “Žiemos žaidynės lauke”

Padėka “Smalsučių” grupei už dalyvavimą Rokiškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų sportiniame renginyje “Žiemos mini olimpiada”

Padėka judesio korekcijos specialistei Neringai Mikšėnienei ir “Pelėdžiukų”, “Šiaudinukų” grupių vaikams, už dalyvavimą konkurse – užsiimk joga su “Sveikatiada”

Padėka priešmokyklinukams už dalyvavimą Rokiškio rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų etno šventėje “Mes mažieji lietuvaičiai”.

Padėka renginio iniciatorei, judesio korekcijos specialistei Neringai Mikšėnienei už aktyvų dalyvavimą judumo šventėje “Riedėkim Rokiškio ritmu 2022”.

Padėka ikimokyklinio ugdymo mokytojai Austrai Marmokienei už ugdytinių paruošimą dalyvavimui iliustracijų konkurse, skirtame Europos kalbų dienai 2022 paminėti.

 

Sertifikatas Rokiškio lopšeliui-darželiui “Pumpurėlis” už dalyvavimą “Europos mokyklų sporto dienos” projekte.

Padėka Rokiškio lopšelio-darželio “Pumpurėlis” bendruomenei už kūrybiškumą, iniciatyvą, nuveiktas prasmingas veiklas, dalyvaujant respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų projekte – kūrybinių darbų parodoje “Sveikos mitybos laivo kelionė per Lietuvą”, kuri vyko 2022 m. sausio 3–birželio 30 d.

 

Pažymėjimas – Rokiškio lopšelį-darželį “Pumpurėlis” pripažinus sveikatą stiprinančia mokykla.

Skip to content