Menu Close

Padėka

2019 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymas), kuriuo, be kita ko, valstybinio socialinio draudimo įmokos yra perkeliamos darbuotojui. Įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo draudėjas (darbdavys), kurio valstybinio socialinio draudimo įmokos perkeliamos pagal darbo sutartį dirbančiam darbuotojui, privalo perskaičiuoti darbuotojo bruto darbo užmokestį, jį padidindamas 1,289 karto ir atitinkamai pakeisdamas darbo sutartį su darbuotoju be išankstinio jo sutikimo. Pagal šios dalies nuostatas perskaičiuotas pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo atlyginimas darbuotojui mokamas nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos. Iki šio įstatymo įsigaliojimo buvęs pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo neto darbo užmokestis negali sumažėti dėl pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo atlyginimo perskaičiavimo ir (ar) draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokų perkėlimo apdraustajam. Šios dalies nuostatos taip pat taikomos draudėjams ir apdraustiesiems asmenims, turintiems santykius, savo esme atitinkančius darbo santykius, ir draudžiamiems valstybiniu socialiniu draudimu. 

 

 

 

 

 

Rokiškio lopšelis-darželis "Pumpurėlis" nuotrauka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  S P R E N D I M A S

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2018 METŲ LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESIAIS.  2018m. balandžio 27d. Nr. TS-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIELI  TĖVELIAI, DARBUOTOJAI IR KITI RĖMĖJAI,

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 2017  metais skyrusiems Rokiškio lopšeliui-darželiui „Pumpurėlis“  2 proc. paramą (nuo gyventojų pajamų mokesčio)

Tikimės Jūsų paramos ir 2018 metais.

Gautos lėšos leis gerinti vaikų ugdymo(-si) aplinką.

Parama teikiama,  Valstybinei mokesčių inspekcijai prie FM  iki 2018 m.  gegužės 1 d. pateikus prašymą  pervesti  paramos gavėjui  2017 metų  gyventojų pajamų mokesčio dalį  (forma  FR 0512 (03 versija)) Ją atsisiųsti galite ČIA. O instrukciją kaip užpildyti galite peržiūrėti ČIA.

Prašymą galima pateikti šiais būdais:

  • Elektroniniu būdu (internetinės bankininkystės vartotojams itin paprasta  prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos  adresu http://deklaravimas.vmi.lt). Elektroniniu būdu teikiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba kitu būdu, užtikrinančiu jį pateikusio asmens tapatybę.
  • Užpildytą prašymą tiesiogiai pateikiant Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM Panevėžio apskrities Rokiškio poskyriui   (P.Cvirkos g. 7, 42163 Rokiškis);
  • Užpildytą prašymo formą išsiųsti paštu:

                 VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento

                 Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui    

                 Neravų g. 8,  LT-66257 Druskininkai

Jei privalote teikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, prašymas pateikiamas kartu su šia deklaracija.

Prašymo blankus išduoda mokesčių administratorius. VMI prie FM interneto tinklapyje (adresu www.vmi.lt) skelbiama prašymo forma (FR 0512 (03 versija)), skirta pildyti kompiuteriu, taip pat šiame tinklalapyje skelbiamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 ,,Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 16-688, 2012, Nr. 24-1140)  patvirtintos Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą ir (arba) politinėms partijoms  FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklės (nauja redakcija).

Paramą galima skirti 5 metams su galimybe savo apsisprendimą kasmet keisti.

Lopšelio-darželio rekvizitai:

Rokiškio lopšelis-darželis „Pumpurėlis“

Įstaigos kodas: 190227995

Adresas: Jaunystės g. 14, Rokiškis, 8 458 51221

 

Skip to content