DSC07793

 

 

 

 

Rokiškio lopšelis-darželis ,,Pumpurėlis"

Adresas:  Jaunystės g. 14, LT-42142, Rokiškis
Tel. (8-458) 51221
El. paštas: pumpurelis@parok.lt
 
        Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 190227995.
        Įsteigimo data -1976-03-01.
        Veiklos pradžios data -1976-03-01.
        Teisinė forma - biudžetinė įstaiga.
        Priklausomybė - savivaldybės mokykla.
        Grupė - ikimokyklinio ugdymo mokykla.
        Pagrindinė paskirtis - ikimokykliniam ir priešmokykliniam vaikų ugdymui skirta mokykla.
        Mokymo kalba - lietuvių.
        Mokymo forma - grupinė.